Studijní materiály Český jazyk Fyzika Python Matematika IVT
EXTRA Kontakt

Fyzika

1. Kinematika hmotného bodu

2. Dynamika hmotného bodu

3. Mechanika TT (EXTRA)

4. Mechanika kapalin a plynů (EXTRA)

5. Gravitační pole

6. Teplota, teplo, vnitřní energie

7. Struktura a vlastnosti plynů (EXTRA)

8. Struktura a vlastnosti pevných látek

9. Struktura a vlastnosti kapalin

10. Změny skupenství látek

11. Mechanické kmitání

12. Mechanické vlnění, akustika

13. Elektrické pole

14. Obvody stejnosměrného proudu (EXTRA)

15. El. proud v kovech a polovodičích

16. El.proud v kapalinách a plynech

17. Stacionární magnetické pole

18. Nestacionárního magnetické pole

19. Střídavé obvody

20. Elektromagnetické kmitání a vlnění

21. Optická zobrazení odrazem světla

22. Optická zobrazení lomem světla

23. Vlnová optika

24. Kvantová mechenika

25. Základní pojmy Jaderné a částicové fyziky (EXTRA)

26. Základy astronomie a astrofyziky

27. Druhy energie a její přeměny