Studijní materiály
EXTRA Kontakt

Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky - rozbor díla

Audio (2:32:12) | E-kniha (65 stran)

Téma:

Dospění chlapce v muže


Motivy:

Nesmyslnost války, život a smrt, sebevražda, vlaková stanice, vlak, razítko, ostře sledovaný transport, hrdinství


Časoprostor:

Únor 1945 (konec 2. světové války)

Protektorát Čechy a Morava, Malé nádraží v Kostomlatech


Kompozice:

6 kapitol

Chronologická s retrospekcí hlavního hrdiny (např. neúspěch v ateliéru, rodina nebo podřezání žil)


Literární druh a žánr:

Epika, novela


Vypravěč:

Hlavní hrdina Miloš Hrma (ich forma) – subjektivní


Postavy:

Miloš Hrma – zaučuje se na výpravčího, mladý (22 let), citlivý, nezkušený, naivní, obdivuje výpravčího Hubičku, kvůli sexuálním problémům se pokusil o sebevraždu, miluje Mášu, nakonec získá sebevědomí

Ladislav Hubička – výpravčí, zkušený, sukničkář, má úspěšný milostný život, opak Miloše

Zdenička Svatá – telegrafistka, mladá, hezká, naivní

Viktorie Freie – Rakušanka, krásná, atraktivní, zkušená

Máša – dívka Miloše, průvodčí

Přednosta stanice – chce být povýšen, důsledný, miluje své holuby, nemá rád Hubičku

Paní přednostová – chápající, hodná

Hraběnka Kinská


Vyprávěcí způsoby:

Vyprávěcí, popisný


Typy promluv:

Pásmo vypravěče, přímé řeči, vnitřní monology vypravěče, dialogy


Obsah:

Výpravčí Miloš Hrma se zamiluje do Máši, když spolu natírají plot. Protože ale jeho první pohlavní styk není úspěšný, pokusí se o sebevraždu. Po třech měsících léčení se Miloš vrátí zpět do práce. Později Miloš zjistí, že výpravčí Hubička orazítkoval zadek telegrafistce Zdeničce Svaté.

Tento incident přijede řešit dopravní šéf Slušný. Slušnému pomáhá rada Zednicek. Slušný má také povýšit přednostu na dopravního inspektora, ale uvidí ho ušpiněného od holubů, a tak je uznán nezpůsobilým k povýšení. Zdenička přizná, že vše s Hubičkou bylo bez násilí a dobrovolné, a tak s Hubičkou zavedou jen disciplinární řízení za hanobení němčiny.

Přes železniční stanici často projíždějí ostře sledované německé vlaky se zbraněmi a municí. Jednou navrhne Hubička Milošovi vyhození ostře sledovaného vlaku na cestě do Německa do vzduchu. Přednosta odejde na večeři k hrabatům Kinským. Viktorie Freie přinese na stanici výbušninu a setká se s Milošem, který se jí svěří se svými sexuálními problémy. Viktorie vyřeší Milošovo trauma.

Při příjezdu ostře sledovaného vlaku Miloš vyleze na semafor a shodí na vlak bombu. Při tom si ho ale všimne německý voják. Oba na sebe současně vystřelí a spadnou do příkopu. Milošovi dojde, že oba zemřou zbytečně.


Jazykové prostředky:

Většinou spisovný jazyk

Vulgarismy (na prdeli)

Ironie

Archaismy (kramflek)

Termíny (ejakulatio prekoks)

Nespisovné výrazy (esesáci, ceckounek, prdeláč)

Německé výrazy (Bringe Glück)

Opakující se slova


Tropy a figury:

Přirovnání (pérovaly jako pohybující se barevné spirály, jako blázni se smáli)

Personifikace (světlo stříkalo)

Epiteton (zvadlé lilium)

Metafora (jsem v přechodu)

Aposiopese (jdu k vám o radu…)


Bohumil Hrabal (1914 Brno – 1997 Praha):

Český prozaik

Jeden z nejvýznamnějších českých spisovatelů druhé poloviny 20. století

Třetí nejpřekládanější český autor 20. století

Vystudoval právnickou fakultu

Měl hodně rád pivo, trávil spoustu času v hospodách

Vystřídal spoustu nekvalifikovaných povolání, pracoval například jako číšník, výpravčí, skladník nebo dělník

Čerpal ze životních zkušeností (např. zaměstnání)

V 70. letech nesměl publikovat (nebyl člen KSČ), napsal ale svá vrcholná díla

Většina jeho próz nemá souvislý děj, používá kontrast, hovorovou řeč, vulgarismy


Další autorova díla:

Postřižiny – novela

Obsluhoval jsem anglického krále – román

Příliš hlučná samota – novela

Perlička na dně – sbírka povídek


Česká próza 2. pol. 20. století (70. a 80. léta):

Témata z různých prostředí a každodenní praxe

Hodně autorů publikovalo v exilu nebo samizdatu

Vzniká venkovská próza

Josef Škvorecký – Zbabělci (román)

Milan Kundera – Žert (společenský román)


Další rozbory:

Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ

J. K. Rowlingová: Harry Potter a Kámen mudrců

Jan Neruda: Povídky malostranské

Karel Čapek: R.U.R.

Romain Rolland: Petr a Lucie

William Shakespeare: Hamlet, kralevic dánský