Studijní materiály Český jazyk Fyzika> Python Matematika IVT
EXTRA Kontakt

Karel Čapek: R.U.R. - rozbor díla

Divadlo (1:56:03) | Audio (56:39) | E-kniha (89 stran)

Téma:

Varování před technikou


Motivy:

Lidská práce, lidské vztahy, lidské hodnoty, válka, moc, vynález, lenost, smysl života


Časoprostor:

Budoucnost

Továrna na Roboty (Rossum’s universal robots), Rossumův ostrov


Kompozice:

Chronologická

Předehra a 3 dějství (předehra – deset let před prvním dějstvím, třetí dějství mnoho let poté)


Literární druh a žánr:

Drama, tragédie


Postavy:

Helena Gloryová – 21 let (v předehře), krásná, okouzlující, mladá, laskavá, má dobré úmysly, odvážná, starostlivá, členka Ligy humanity, bojuje za práva Robotů, dcera prezidenta, později manželka Harryho Domina

Harry Domin – asi 38 let (v předehře), ředitel továrny R.U.R., sebevědomý, chtěl člověka zbavit práce, aby mohl relaxovat

Alquist – stavitel Robotů, starší, inteligentní, poctivý, váží si lidské práce, pracuje rukama, modlí se, jako jediný člověk přežije

Dr. Gall – ředitel fyziologického výzkumného oddělení Robotů; neustále Roboty zdokonaluje, na žádost Heleny vypěstuje u některých Robotů cit

Dr. Hallemeier – přednosta ústavu pro psychologii a výchovu Robotů

Konzul Busman – generální komerční ředitel R.U.R., Roboty považuje jen za stroje, v nouzi je ochoten peníze obětovat i za ostatní

Ing. Fabry – generální technický ředitel R.U.R., chce pokrok

Starý Rossum – vynálezce prvních Robotů

Nána – chůva Heleny, věří v Boha, nevzdělaná, člen prostého lidu, nesnáší Roboty

Roboti (robotský sluha, Marius, Radius, Damon, Sulla...)

Robot Primus – měl city

Robotka Helena – krásná, měla city


Obsah:

PŘEDEHRA (ústřední kancelář R.U.R.)

Na Rossumově ostrově je výrobna Robotů, kde žije pouze šest mužů. Jednoho dne za nimi přijede Helena, která má za cíl zařídit Robotům stejná práva, jako mají lidé. Ředitel Domin ji ukáže továrnu, Helena si splete Robota s člověkem, a pak pracovníky továrny považuje za Roboty. Všichni se do Heleny zamilují a Domin ji požádá o ruku.

DĚJSTVÍ PRVNÍ (salón Heleny)

Helena slaví deset let pobytu na ostrově a dostává dary včetně válečné lodi Ultimus. Helena se následně dozví o vzpouře Robotů a s Alquistem se shodne, že by Roboti měli být zničeni. Helena proto spálí rukopis starého Rossuma na výrobu Robotů. Roboti ale obklíčí továrnu.

DĚJSTVÍ DRUHÉ (salón Heleny)

Alquist tvrdí, že výroba Robotů byla chyba, Domin ale všem vysvětluje, že se jedná o velké dílo a ničeho nelituje. Gall se přizná, že tajně vyráběl Roboty s city, Helena dodá, že to byl její nápad. Busman se rozhodne s Roboty vyjednávat, zabije ho ale proud. Ostatní kromě Alquista jsou Roboty vyvražděni, Alquista Roboti ušetřili, protože po nich nestřílel a pracuje rukama.

DĚJSTVÍ TŘETÍ (laboratoř továrny)

Alquist je jediný žijící člověk a Roboti po něm požadují, aby přišel na tajemství jejich výroby. Alquist má dělat pokusy na živých Robotech, dobrovolně se mu přihlásí Damon. Alquist se dále rozhodne udělat pokus na Gallově Robotce Heleně, místo ní se ale dobrovolně přihlásí Robot Primus. To Helena odmítá a chce, aby byla pitvána ona. Alquist pochopí, že mezi nimi je láska a život nezahyne.


Typy promluv:

Dialogy

Monology (Alquista v posledním dějství)


Jazykové prostředky:

Spisovný jazyk postav kromě Nány (zdůrazňuje to její prostost, například: Šak vy si je taky vošklivíte.)

Helena někdy zdvojuje souhlásku r (rrrychle, hrrozně, ohrromné)

Krátké věty

Archaismy (tuze)

Odborné výrazy (katalyzátory, enzymy, hormony)


Tropy a figury:

Přirovnání (tvořit jako pámbu, rozkošná a hloupá jako jaro)

Personifikace (rty, co to breptáte?)

Neologismus – poprvé použito slovo robot (zásluha Josefa Čapka)

Metafora

Řečnická otázka (Ó bože, co se děje?)


Karel Čapek (1890 Malé Svatoňovice – 1938 Praha):

Český prozaik, dramatik, novinář, politik, překladatel a fotograf

Mladší bratr Josef Čapek (malíř a spisovatel) a sestra Helena (podle ní Helena Gloryová a Helena Robotka)

S Josefem napsal alegorické drama Ze života hmyzu a drama Adam Stvořitel

Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a získal doktorát z filozofie

Redaktor Národních listů a Lidových novin

Předseda PEN klubu

Přítel TGM

Často cestoval

Jako první český spisovatel měl velký ohlas i v cizině

Měl bohatou slovní zásobu, používal neobvyklá slova, psal o tématech jako je válka, nebezpečí nebo utopie (= představa ideální lidské společnosti)


Utopická díla:

R.U.R. – drama

Továrna na absolutno – román

Krakatit – román

Válka s mloky – román


Díla proti fašismu:

Matka – drama

Bílá nemoc – drama


Noetická díla:

Trilogie Hordubal, Povětroň, Obyčejný život (pravda záleží na úhlu pohledu)


Česká meziválečná próza – demokratický proud:

Důraz na noetickou stránku díla

Péče o jazykovou kulturu projevu

Oživení psychologického pohledu

Karel Poláček – Bylo nás pět (román)

Eduard Baas – Klapzubova jedenáctka (humoristický román)


Další rozbory:

Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ

Božena Němcová: Babička

J. K. Rowlingová: Harry Potter a Kámen mudrců

Jan Neruda: Povídky malostranské

Romain Rolland: Petr a Lucie

William Shakespeare: Hamlet, kralevic dánský