Studijní materiály Český jazyk Fyzika> Python Matematika IVT
EXTRA Kontakt

William Shakespeare: Hamlet, kralevic dánský - rozbor díla

Film (2:09:04) | Audio (2:21:20) | E-kniha (188 stran)

Téma:

Pomsta


Motivy:

Nenávist, zrada, podvody, lež, láska, smysl života, rodina


Časoprostor:

17. století

Dánsko, hrad Elsinor a jeho okolí


Kompozice:

5 dějství


Literární druh a žánr:

Drama, tragédie


Postavy:

Hamlet – dánský princ, syn Gertrudy, synovec vládnoucího krále, vzdělaný, chytrý, nerozhodný, schovává se před světem a předstírá šílenství, nesnáší svého strýce Claudia a chce se mu pomstít

Claudius – dánský král, Hamletův strýc, manžel Gertrudy, zabil svého bratra, nemá výčitky svědomí, zákeřný, ctižádostivý, neschopný vládnout

Gertruda – dánská královna, Hamletova matka, rozpolcená

Polonius – nejvyšší komoří, otec Ofélie a Laerta, králův věrný rádce, namyšlený

Ofélie – miluje Hamleta, zbabělá, po smrti otce zešílí a utopí se

Laertes – Oféliin bratr, oddaný otci, hrdý, touží se pomstít Hamletovi a spojí se s Claudiem

Horacio – Hamletův přítel, spravedlivý, čestný, rozumný

Rosenkrantz a Guildenstern – Hamletovi kamarádi z dětství

Duch Hamletova otce – bývalý Gertrudin manžel a král, navádí Hamleta k pomstě

Fortinbras – norský princ


Obsah:

Hamletovi se zjeví duch jeho otce, který mu řekne, že byl zabit svým bratrem Claudiem nalitím jedu do ucha, poté si Claudius vzal Gertrudu a stal se králem. Hamlet mu slíbí pomstu, protože si ale není Claudiovou vinou úplně jistý, začne předstírat šílenství.

Na hrad přijíždějí herci, kteří na základě Hamletovy prosby sehrají scénu zabití krále jedem nalitým do ucha. Claudius se útěkem od hry usvědčí.

Hamlet poté jde za svou matkou, aby jí řekl pravdu o Claudiovi. Hamlet ale zjistí, že někdo jejich rozhovor odposlouchává, myslí si, že je to Claudius. Hamlet bodne do závěsu dýkou a osobu zabije. Jedná se ale o Poloniuse. Hamleta dopadnou a Claudius ho pošle s Voltimandem a Rosenkratzem do Anglie s dopisem pro anglického krále, aby Hamleta popravili. Hamlet účely Claudia vytuší a zamění dopis za jiný, ve kterém se píše o popravě lidí, kteří dopis doručí.

Hamlet se vrací do Dánska, když se koná pohřeb Ofélie. Laertes se chce Hamletovi pomstít, spojí se s králem. Plánují uspořádat šermířský zápas, Laertes bude bojovat s Hamletem a bude mít meč namočený do jedu. Král ještě k tomu připraví pohár s jedem.

V zápase si Laertes s Hamletem vymění meče a oba se otráví jedem. Během toho královna připije otráveným pohárem. Hamlet se dozví, že meč je napuštěný jedem, a zabije Claudia.

Zůstává naživu jen Horacio, kterého Hamlet požádal o šíření informací o jeho životě.


Typy promluv:

Dialogy


Jazykové prostředky:

Psáno blankversem

Spisovný jazyk

Úvahové monology

Archaismy

Nadsázky

Slovní hříčky

Dvojsmysly

Vtipné a sarkastické poznámky


Tropy a figury:

Řečnické otázky (Že tak?)

Kontrasty

Přirovnání (jako proslov blížících se ran, nezranitemý jest jako vzduch, Tu sebou trhl jako hříšný tvor, trpělivě jako hrdlička)

Oslovení (Pánové, jste vítáni v Elsinoru.)

Zdrobněliny (koníčka)

Metafory


O autorovi:

William Shakespeare se narodil 26. dubna 1564 v Anglii ve Stratfordu nad Avonou a zemřel 3. května 1616 v Anglii ve Stratfordu nad Avonou

Byl to anglický básník, dramatik a herec

Považujeme ho za celosvětově nejvýznamnějšího dramatika

V osmnácti letech se oženil s Anne Hathawayovou, se kterou měl tři děti

Později se přestěhoval do Londýna, kde začal svou divadelní kariéru

Podílel se také na založení divadla Globe

Po vyhoření divadla se vrátil do rodného města

Připisuje se mu zhruba 37 her a 154 sonetů

Do roku 1600 napsal díla: Zkrocení zlé ženy; Sen noc svatojánské; Jindřich IV., V., VI.; Richard II., III.; Julius Caesar a Romeo a Julie

V letech 1601 až 1608 napsal díla: Hamlet, kralevic dánský; Othello; Macbeth; Král Lear

Po roce 1608 napsal díla: Zimní pohádka a Sonety


Další rozbory:

Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ

Božena Němcová: Babička

J. K. Rowlingová: Harry Potter a Kámen mudrců

Jan Neruda: Povídky malostranské

Karel Čapek: R.U.R.

Romain Rolland: Petr a Lucie