Studijní materiály Český jazyk Fyzika> Python Matematika IVT
EXTRA Kontakt

Viktor Dyk: Krysař - rozbor díla

Audio (3:09:49) | E-kniha (63 stran)

Téma:

Pomsta


Motivy:

Příroda, realita, sny, láska, nenávist, umírání


Časoprostor:

Německé město Hammeln


Kompozice:

26 kapitol


Literární druh a žánr:

Epika, novela


Vypravěč:

Er-forma


Postavy:

Krysař – tajemný, osamělý, zkušený

Agnes – mladá, krásná, citlivá, milenka Krysaře a Kristiána

Kristian – milenec Agnes

Sepp Jörgen – chudý rybář, osamocený, všechno pochopí až další den


Obsah:

Do německého města Hammeln přichází krysař, aby z něho vyhnal krysy. Krysař tenhle úkol pomocí své píšťaly snadno splní. Konšelé mu ale odmítají domluvenou částku peněz uhradit.

Krysař se zamilovává do Agnes, která jeho lásku opětuje. Později se ale k Agnes vrátí její bývalý milenec Kristián, se kterým Agnes otěhotní. Agnes je z toho zoufalá a skočí do propasti.

Tahle skutečnost krysaře velmi šokuje. Krysař se rozhodne pro pomstu, píšťalou odvede všechny občany města na vrcholek hory Koppel a všichni zemřou v propasti.

Přežije jenom rybář Sepp Jörgen. Jörgen přestal vnímat zvuk píšťaly, protože uslyšel křik nemluvněte. Jörgen se rozhodne vyhledat ženu, která by se o dítě postarala.


Jazykové prostředky:

Spisovný jazyk

Krátké věty

Opakování slov ve vypjatých situacích

Symboly (píšťala – moc)


Tropy a figury:

Personifikace

Přirovnání (jemné jako ruce, jako stín)

Přechodníky

Řečnické otázky (Věděla vše?)


O autorovi:

Viktor Dyk se narodil 31. prosince 1877 a zemřel 14. května 1931

Byl to český básník, dramatik, prozaik, publicista a nacionalistický politik

V mládí se stal členem představitelů generace anarchistických buřičů

Během 1. světové války byl uvězněn

Od roku 1918 byl redaktorem Národních listů

K jeho dalším významným dílům patří například Buřiči, Satiry a sarkasmy, Pohádky z naší vesnice, Poslední rok, Devátá vlna nebo Zmoudření Dona Quijota


Literární kontext:

Viktor Dyk byl buřičem

V jeho dílech využívá symboly, například píšťala představuje moc

Buřičská literatura je český literární směr na přelomu 19. a 20. století

Mezi její představitele řadíme také Petra Bezruče, Karla Tomana, Františka Gellnera nebo Stanislava Kostku Neumanna

Tito lidé žili bohémským způsobem života a byli proti hospodářskému růstu

Spojoval je časopis Nový kult


Další rozbory:

Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ

J. K. Rowlingová: Harry Potter a Kámen mudrců

Jan Neruda: Povídky malostranské

Karel Čapek: R.U.R.

Romain Rolland: Petr a Lucie

William Shakespeare: Hamlet, kralevic dánský