Studijní materiály Český jazyk Fyzika> Python Matematika IVT
EXTRA Kontakt

Karel Havlíček Borovský: Král Lávra - rozbor díla

Audio (10:59) | E-kniha (13 stran)

Téma:

Hloupost panovníka


Motivy:

Vláda krále, tajemství, poprava, milost, vrba, basa


Časoprostor:

V Irsku, království Krále Lávry, královská zahrada, příroda, čas není určen


Kompozice / veršová výstavba:

Chronologická, 37 slok (po 7 verších), nepravidelný rým (ABCBDDB)


Lit. druh a žánr:

Epika, satira


Lyrický subjekt:

Er-forma


Postavy:

Král Lávra – dobrý král, má oslí uši, oblíbený, moudrý, měl jeden rozmar – nechával se stříhat jednou za rok a potom holiče nechal popravit (nikdo nechápal proč), nakonec Kukulín jeho tajemství prozradí (lidé ho poté budou mít více rádi), představuje císaře Ferdinanda V. Dobrotivého

Kukulín – holič, pracovitý, závislý na své matce, vyzradí královo tajemství, má autobiografické prvky

Kukulínova matka – vdova, zachrání svého syna u krále

Poustevníček – dokáže dávat lidem rady

Červíček – hraje na basu, ztratí kolíček a vyrobí si jej z vrby, podílí se na prozrazení králova tajemství


Vyprávěcí způsoby:

Vyprávěcí


Typy promluv:

Přímé řeči


Jazykové prostředky:

Archaismy, hovorové výrazy


Tropy a figury:

Apostrofa, metafora, přirovnání, metonymie, epiteton, personifikace, alegorie, ironie, elipsa


Literární / obecný kontext:

Realismus – snaha zobrazit reálný život, zobrazení typického jedince (nese rysy celého), autor upozorňuje na zlo ve společnosti a volá po nápravě

Téma ušatého krále je převzaté (král Midas)

Satira na tehdejší Rakousko-Uhersko


Další rozbory:

Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ

J. K. Rowlingová: Harry Potter a Kámen mudrců

Jan Neruda: Povídky malostranské

Karel Čapek: R.U.R.

Romain Rolland: Petr a Lucie

William Shakespeare: Hamlet, kralevic dánský