Studijní materiály Český jazyk Fyzika> Python Matematika IVT
EXTRA Kontakt

Božena Němcová: Babička - rozbor díla

Film (2:45:57) | Audio (4:11:03) | E-kniha (211 stran)

Téma:

Venkovský život


Motivy:

Láska, rodina, vojna, příroda, stáří, zvyky a tradice


Časoprostor:

19. století

Staré bělidlo, Ratibořice


Kompozice:

8 kapitol


Literární druh a žánr:

Epika, povídka


Postavy:

Babička – moudrá, ráda pomáhá lidem, obětavá, laskavá, pracovitá, vlastenecká, zkušená, spravedlivá, přející, mírumilovná, věřící, upřímná

Barunka – nejstarší vnouče babičky; hodná, milá, klidná, citlivá, rozumná

Jan – bratr Barunky; zlobivý

Vilém – bratr Barunky; neposlušný

Adélka – nejmladší vnouče babičky; bystrá, zvědavá

Terezka Prošková – babiččina dcera

Viktorka – krásná, bláznivá

Kněžna – spravedlivá, milá, hodná, obětavá, přející

Hortensie – kněžny schovanka; příjemná, milá


Vypravěč:

Er – forma i ich – forma


Obsah:

Babičce jednou přijde dopis od její dcery Terezky, že se s jejím manželem a dětmi stěhují do Čech, její muž totiž získal práci u kněžny na zámku. V dopise ji dcera žádá, aby se k nim přistěhovala. Babička s návrhem souhlasí a k dceři se přistěhuje. Z babiččina nastěhování mají všichni radost a babička se snaží svá vnoučata Barunku, Adélku, Viléma a Jana vychovat, naučit je staré zvyky a předat jim své zkušenosti.

Babička a děti se poznají i s kněžnou a s její schovankou Hortensií, které si babičku velmi oblíbí.

Ve vesnici se také objeví Viktorka, o které si všichni mysleli, že zemřela. Viktorka se ale chová bláznivě, protože má pomotanou hlavu od jednoho vojáka. Jednou když je ve vesnici bouřka, Viktorka stojí pod stromem, zasáhne ji blesk a ona zemře.

Časem začnou odjíždět babiččina vnoučata studovat a babička stárne. Před její smrtí ji navštíví členové její rodiny a její známí, aby se s ní mohli rozloučit. Její smrt všechny zasáhne i samotnou kněžnu, která nakonec řekne „Šťastná to žena!“.


Jazykové prostředky:

Spisovná čeština

Dlouhé věty

Rčení

Přísloví

Archaismy (děvečko kury)

Historismy (mezulánku, feřtoch)


Tropy a figury:

Přirovnání (zůstaly stát, jako by je při mrazil; že má babička bílé vlasy jako sníh; svraštělé být jako ruce staré babičky)

Metafory (pod stromy nastlané měkounké podušky)

Oslovení (moje holátka)

Řečnické otázky („Je to jaký div?“)


O autorce:

Božena Němcová se narodila 4. února 1820 ve Vídni a zemřela 21. ledna 1862 v Praze

Původně se jmenovala Barbora Novotná a později také Barbora Panklová

Je to jedna z nejvýznamnějších českých spisovatelek národního obrození

Dětství strávila v Ratibořicích

Její velký vzor byla pro ni její babička Marie Magdaléna Novotná

V sedmnácti letech si vzala Josefa Němce, který byl o patnáct let starší než ona

Spolu měli čtyři děti a často se stěhovali

Později se Němcová seznámila s českou vlasteneckou společností

Velmi ji ovlivnil Václav Bolemír Nebeský

Také pobývala v Domažlicích, kde se seznámila s životem venkova

Později její rodina začala mít potíže, neměli dostatek peněz, Božena se hádala s manželem a zemřel jejich nejstarší syn

Nakonec v Praze 21. ledna 1862 zemřela

K její významným dílům patří například: Obrazy z okolí domažlického, Slovenské pohádky a pověsti, Národní báchorky a pověsti, Divá Bára, Baruška nebo Rozárka


Další rozbory:

Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ

J. K. Rowlingová: Harry Potter a Kámen mudrců

Jan Neruda: Povídky malostranské

Karel Čapek: R.U.R.

Romain Rolland: Petr a Lucie

William Shakespeare: Hamlet, kralevic dánský