Studijní materiály Český jazyk Fyzika> Python Matematika IVT
EXTRA Kontakt

Vítězslav Nezval: Edison - rozbor díla

E-kniha (11 stran)

Téma:

Život a vynálezy Edisona


Časoprostor:

Život Edisona

Výchozí zážitek – toulky Prahou


Kompozice:

5 zpěvů, kniha později vyšla v souboru Básně noci


Literární druh a žánr:

Lyricko-epická skladba, pásmo


Postavy:

Básník – vstupuje do děje s úvahami

Edison – vynálezce, technik

Sebevrah – protiklad k Edisonovi, hazardní hráč s prázdným životem


Obsah:

1. Zpěv: Básník se toulá Prahou. Získá představu o potkání hazardního hráče, který se chce zabít. Až přijde domů vezme si noviny a čte o Edisonovi.

2. Zpěv: Autor se zabývá Edisonem. Také vzpomíná na své dětství a otce.

3. Zpěv: Autor popisuje vynálezy Edisona, zejména žárovku, přemýšlí o jejich důležitosti a oslavuje pokrok civilizace.

4. Zpěv: Vrchol skladby – Podle básníka největší štěstí je štěstí z objevů a díky vynálezům Edisona se změnil svět. Edison dostal od jedné dívky bambusové vlákno z vějíře, které používal při svých pokusech.

5. Zpěv: Zpět v Praze se z balkonu dívá básník. Básník se probouzí a uvědomuje si, že mluvil sám se sebou. Loučí se.


Jazykové prostředky:

Rámcová podoba (konec na stejném místě jako začátek)

Sdružený rým

Refrén

Žádná interpunkce


Tropy a figury:

Personifikace (noc se chvěla, mávaly vějíře)

Anafory (Šli jsme ruku v ruce, piják)

Přirovnání (bludné jako kruh, truchlivé jak pláč, noc se chvěla jako prérie)

Metafory

Aliterace (probůh pane, smutek stesk, sebevrahův stín, hazardního hráče)

Zvukomalba (ach)

Oslovení (pane)

Kontrast (hráč x vynálezce, život x smrt, den x noc)


O autorovi:

Vítězslav Nezval se narodil 26. května 1900 v Biskoupek u Třebíče a zemřel 6. dubna 1958 v Praze

Byl to český básník, dramatik, prozaik a překladatel

Nedokončil studium Filosofické fakulty UK v Praze

Po druhé světové válce řídil filmový obor na ministerstvu financí

Působil v Devětsilu a Surrealistické skupině

Jeho tvorba byla ovlivněna Brnem, Moravou, francouzskými spisovateli a cestami do tehdejšího SSSR

K jeho dalším významným dílům patří například Abeceda, Papoušek na motocyklu, Podivuhodný kouzelník, Pantomima, Sbohem a šáteček, Žena v množném čísle, Absolutní hrobař, Pět minut za městem nebo Stalin


Další rozbory:

Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ

J. K. Rowlingová: Harry Potter a Kámen mudrců

Jan Neruda: Povídky malostranské

Karel Čapek: R.U.R.

Romain Rolland: Petr a Lucie

William Shakespeare: Hamlet, kralevic dánský