Studijní materiály Český jazyk Fyzika> Python Matematika IVT
EXTRA Kontakt

Karel Čapek: Bílá nemoc - rozbor díla

Audio (2:05:14) | E-kniha (102 stran)

Téma:

Nesmyslnost války a varování před fašismem


Motivy:

Válka, nemoc, smrt, strach, bezmoc, diktatura, národ, lék, mír


Časoprostor:

Neurčený (odkazuje na autorovu současnost)

Pár týdnů

Lilienthalova klinika, Galénova ordinace, maršálova pracovna, pokoj rodiny, ulice


Kompozice:

3 jednání (5 obrazů, 6 obrazů, 3 obrazy)

Chronologická

Scénické poznámky jsou napsané kurzívou v závorkách


Literární druh a žánr:

Drama, tragédie


Postavy:

Doktor Galén – má přezdívku doktor Dětina od Lilienthala, mladý, pomáhá chudým, bohaté ošetřovat nechce, chce zastavit válku, naivní, tvrdohlavý, neústupný, zásadový, odvážný, sloužil jako lékař ve válce, jako jediný nalezl lék proti bílé nemoci

Dvorní rada Sigelius – ředitel kliniky Lilienthalovy, lékař, touží po úspěchu, není čestný

Maršál – velitel vojsk, diktátor, symbolizuje Hitlera, chce válku, touží po moci, bezohledný, krutý, opak Galéna

Baron Krüg – maršálův přítel, vlastní továrnu na výrobu zbraní, které dodává maršálovy, má podobné chování jako maršál

Maršálova dcera Anetta – chodí se synem továrníka Krüga, přesvědčí maršála, aby přistoupil na Galénovy podmínky

Pavel – Krügův syn, přítel Anetty

Otec – klidný

Matka – starostlivá, onemocní bílou nemocí

Syn – upřímný, zničí lék Galéna

Dcera – drzá, upřímná

Malomocní – lidé nakažení bílou nemocí

Zdravotníci


Obsah:

PRVNÍ JEDNÁNÍ

Světem se šíří Čengova (bílá) nemoc, která postihuje lidi nad čtyřicet let, a nikdo ji neumí vyléčit. Projevuje se bílou skvrnou, poté přichází zápach a v poslední fázi se celé tělo rozpadne.

Na Lilienthalovu kliniku přijde doktor Galén, který vytvořil lék proti bílé nemoci, a žádá dvorního radu Sigelia o práci v jeho nemocnici. Galénovi se místo podaří získat, ale recepturu léku nikomu neprozradí. Doktor Galén léčí pouze chudé, bohaté léčit nechce, protože nebojují proti válce.

Maršál se přijde podívat na nemocné a vznese obdiv dvornímu radovi. Následně ale Galén řekne novinářům, aby napsali, že lék patří jemu a léčit bude všechny až bude mír. Sigelius Galéna z kliniky vyhodí a Galén začne léčit soukromě.

DRUHÉ JEDNÁNÍ

Baron Krüg má bílou nemoc, a proto jde za Galénem v přestrojení. Galén ho však odhalí a nabídne mu vyléčení za zastavení továrny. Krüg se jde poradit s maršálem, ten ale na Galénovu podmínku přistoupit nechce. Maršál si nechá zavolat Galéna a diskutuje s ním. Jejich rozhovor ale přeruší telefonát, ve kterém se maršál dozví, že se Krüg zastřelil.

TŘETÍ JEDNÁNÍ

Maršál má válečný proslov a bije se do hrudi. Zjistí ale, že má bílou nemoc. Jeho dcera Anetta s jejím milým se ho proto snaží přesvědčit, aby přijal podmínky doktora Galéna a ustoupil od války. Maršál nakonec souhlasí, a tak mu Galén běží na pomoc. Cestou se Galén střetne s davem, který vede syn, podporující válku. Galén jim odporuje, ale dav ho zabije a syn zničí jeho lék.


Typy promluv:

Monology a dialogy


Jazykové prostředky:

Spisovný jazyk

Bohatá slovní zásoba

Galén vyplňuje svoji řeč zbytečnými slovy, maršál hovoří tvrdě

Časté krátké věty

Odborné výrazy (malomocenství)

Vulgarismy (pitomec, blbec)

Cizojazyčné výrazy (Morbus Tshengi, Wirklich überraschend!, Par ici, chers confrères. Here are we, gentlemen. Ich bitte meine verehrten Herren Kollegen hereinzutreten.)


Tropy a figury:

Přirovnání (vyvést jako blázna, žlutým jako hořčice)

Řečnická otázka (Přece jsem tu nebyl nadarmo osm let, ne?)

Metafora

Aposiopese (tolik chorob…)

Zvolání (Člověče, pojď!)

Oslovení (příteli!)


Karel Čapek (1890 Malé Svatoňovice – 1938 Praha):

Český prozaik, dramatik, novinář, politik, překladatel a fotograf

Mladší bratr Josef Čapek (malíř a spisovatel) a sestra Helena (podle ní Helena Gloryová a Helena Robotka)

S Josefem napsal alegorické drama Ze života hmyzu a drama Adam Stvořitel

Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a získal doktorát z filozofie

Redaktor Národních listů a Lidových novin

Předseda PEN klubu

Přítel TGM

Často cestoval

Jako první český spisovatel měl velký ohlas i v cizině

Měl bohatou slovní zásobu, používal neobvyklá slova, psal o tématech jako je válka, nebezpečí nebo utopie (= představa ideální lidské společnosti)


Utopická díla:

R.U.R. – drama

Továrna na absolutno – román

Krakatit – román

Válka s mloky – román


Díla proti fašismu:

Matka – drama

Bílá nemoc – drama


Noetická díla:

Trilogie Hordubal, Povětroň, Obyčejný život (pravda záleží na úhlu pohledu)


Česká meziválečná próza – demokratický proud:

Důraz na noetickou stránku díla

Péče o jazykovou kulturu projevu

Oživení psychologického pohledu

Karel Poláček – Bylo nás pět (román)

Eduard Baas – Klapzubova jedenáctka (humoristický román)


Další rozbory:

Antoine de Saint-Exupéry: Malý princ

J. K. Rowlingová: Harry Potter a Kámen mudrců

Jan Neruda: Povídky malostranské

Karel Čapek: R.U.R.

Romain Rolland: Petr a Lucie

William Shakespeare: Hamlet, kralevic dánský