Studijní materiály Český jazyk Fyzika Python ZSV IVT
EXTRA Kontakt

Příprava na přijímací zkoušky - 9. třída

Zadání testu: 1. náhradní termín 2023

Vzorové řešení testu: 1. náhradní termín 2023

Zajímavosti

Narozeninový problém

Střední škola

Ze středoškolské matematiky nemám zatím okruhy zpracované. Prozatím Vám mohou posloužit následující odkazy na Isibalo.

1. Číselné množiny

2. Algebraické výrazy

3. Rovnice a nerovnice

4. Funkce

5. Posloupnosti a finanční matematika

6. Planimetrie

7. Stereometrie

8. Analytická geometrie

9. Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika